Garantie

Op onze wijnkasten geven wij:

 • 5 jaar extra zekerheid.
  Alle wijnkasten komen in aanmerking voor 7 (2 + 5) jaar zekerheid. Van het derde tot en met het zevende jaar na aankoopdatum ontvangt u in het geval van een storing garantie op alle onderdelen en arbeidsloon. U betaalt dan uitsluitend de voorrijkosten van €74,60 incl. BTW (prijsniveau 2020).

Op onze professionele apparatuur geven wij:

 • 1 jaar volledige garantie (inclusief voorrijkosten, onderdelen en arbeidsloon)
 • Van het tweede tot en met het vijfde jaar na aankoopdatum ontvangt u in het geval van een storing garantie op alle onderdelen en arbeidsloon.

Fabrieksgarantie

Alle professionele apparaten komen in aanmerking voor 5 jaar extra zekerheid. Van het tweede tot en met het vijfde jaar na aankoopdatum ontvangt u in het geval van een storing garantie op alle onderdelen en arbeidsloon. U betaalt dan uitsluitend de voorrijkosten van €61,65 excl. BTW (prijsniveau 2020)

Registreer uw professionele koel- of vriesapparaat binnen 6 maanden na aanschaf en ontvang naast 1 jaar fabrieksgarantie 4 jaren extra zekerheid. 

Voor meer informatie en het aanmelden, klik hier.

Aanmelden 5 jaar extra zekerheid 

De 5 jaar extra zekerheid geldt uitsluitend voor Liebherr professionele apparaten en wijnbewaar- of wijnklimaatkasten.

5 jaar garantie

Voorwaarden

 1. Op LIEBHERR koel- en vriesapparaten gekocht na 1 januari 2002 geeft Buram Electro B.V. een garantietermijn van 24 maanden na aankoop. De gebruiker dient door middel van een aankoopbewijs de datum van aankoop aan te tonen. Indien het koel- en/of vriesapparaat niet door Buram Electro B.V. is geïmporteerd zal de gebruiker zich voor de garantievergoeding moeten wenden tot zijn leverancier.
 2. De garantie geldt zowel voor onderdelen, als arbeidsloon en voorrijkosten.
 3. De garantie is slechts geldig indien het apparaat wordt gebruikt in overeenstemming met de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het apparaat is geproduceerd.
 4. Uitgesloten van garantie zijn glasbreuk, (gloei)lampen, losse kunststof onderdelen of accessoires, draadmanden en -roosters en alle beschadigingen door de gebruiker of derden. Tevens zijn uitgesloten storingen als gevolg van installatiefouten, oneigenlijk gebruik, opzet of grove schuld en ongeautoriseerde wijzigingen aan het apparaat.
 5. Buram Electro B.V. vergoedt niet de kosten van reparaties die niet door de Technische Dienst van Buram Electro B.V. of in haar opdracht zijn uitgevoerd. Ook is Buram Electro B.V. niet aansprakelijk voor gevolgschade, die direct of indirect uit een storing voortvloeien.
 6. Indien gedurende de garantietijd ten onrechte een beroep op de Technische Dienst wordt gedaan, zullen de kosten hiervan aan de gebruiker in rekening worden gebracht, volgens de dan geldende tarieven. Dit is het geval indien de omschrijving van de storing door de gebruiker niet leidt tot de vaststelling van een defect of gebrek.
 7. Een reparatie gedurende de garantietijd verlengt de duur van de garantie niet. Indien het apparaat door Buram Electro B.V. niet hersteld kan worden, wordt het apparaat omgeruild door een nieuw vergelijkend exemplaar. Buram Electro B.V. behoudt zich het recht om een redelijke gebruiksvergoeding in rekening te brengen voor de tot dan toe genoten gebruiksduur.
 8. Buram Electro B.V. verklaart ook na afloop van de garantietermijn reparaties aan LIEBHERR apparaten op coulante wijze af te handelen, indien dit, naar het oordeel van haar Technische Dienst wenselijk of noodzakelijk is, zulks in overeenstemming met de, in overleg met consumentenorganisaties overeengekomen, minimum reparatievoorwaarden en de hierop betrekking hebbende artikelen in het Nieuw Burgerlijk Wetboek.

Categorieën

Merken

Andere zoek suggesties

Populaire zoekresultaten